Dự đoán 10 giải pháp ERP tốt nhất thế giới năm 2017

Các dự đoán dựa trên cơ sở các khảo sát từ năm 2012 đến 2016 và dựa trên một số các tiêu chí như thị phần, chi phí triển khai, thời gian triển khai, các chức năng của hệ thống và lợi ích triển khai đạt được. Trong các tiêu chí đó thì các tiêu chí dưới đây được xếp hạng mức độ ưu tiên trong đánh giá như sau:
1. Thị phần: khảo sát dựa trên quá trình lựa chọn giải pháp ERP của các doanh nghiệp trên thế giới. Thị phần được xác định dựa vào tần suất được chọn lựa bởi doanh nghiệp
2. Chí phí TCO: Total Cost Of Ownership
3. Thời gian trung bình triển khai dự án
4. Hệ thống các chức năng: các chức năng của giải pháp được các khách hàng đánh giá và xếp hạng
5. Thời gian trung bình đạt được hiệu quả triển khai: là khoảng thời gian trung bình kể từ khi triển khai cho đến khi doanh nghiệp đạt được 100% các lợi ích kỳ vọng
Trên cơ sở đó, dự đoán xếp hạng 10 giải pháp ERP tốt nhất trong năm 2017 như sau:

1-5-2017-8-02-41-pm

Đăng ký nhận tài liệu chi tiết hơn về bài đánh giá dự báo xu hướng 10 giải pháp ERP tốt nhất thế giới năm 2017:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s