So sánh thời gian triển khai dự án giữa SAP, Oracle, MS Dynamic, Infor

Thời gian triển khai dự án ERP phụ thuộc vào các yếu tố như phạm vi dự án, nguồn lực nhân sự, giải pháp ERP cụ thể triển khai, mức độ phù hợp và chức năng của hệ thống ERP so với nhu cầu. Đối với SAP, Oracle, Microsoft Dynamic, Infor còn phụ thuộc vào lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp và mức độ tùy biến trong quá trình triển khai.

Implement Duration 2016

So sánh với năm 2014 thì cả 4 đơn vị trên đều có thời gian triển khai dự án tăng thêm. Cụ thể, đối với Microsoft Dynamic, thời gian triển khai trung bình năm 2013 là 12.5 tháng đã tăng lên 24.9 tháng năm 2015. Đối với Oracle là 22.5 tháng năm 2013 và 23.4 tháng năm 2015 trong khi SAP là 18.5 tháng và 19.5 tháng. Nguyên nhân của sự tăng này được cho là do phạm vi dự án, các yêu cầu không rõ ràng và có nhiều tùy biến

 

Nguồn: dịch http://panorama-consulting.com/

Advertisements

2 thoughts on “So sánh thời gian triển khai dự án giữa SAP, Oracle, MS Dynamic, Infor

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s