The ERP Market share 2015

Market share 2015.png

Khảo sát từ tháng 6/2014 đến tháng 10/2015 dựa trên thống kê các doanh nghiệp lựa chọn các đơn vị cung cấp giải pháp ERP trên thế giới. Với kết quả này, SAP vẫn tiếp tục dẫn đầu thị phần với 26%, cả Oracle và Infor xếp thứ 2 với 16% thị phần. Các giải pháp thuộc lớp 2 (Tier II) chiếm 12% trong khi các giải pháp thuộc lớp 3 (Tier III) và phần còn lại chiếm 26%.

Nguồn http://panorama-consulting.com/

Advertisements

One thought on “The ERP Market share 2015

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s