Doanh thu bao nhiêu có thể triển khai ERP?

ERP 2015 report - revenue

Theo báo cáo khảo sát của Panorama Consulting Solution, năm 2015, 51% các doanh nghiệp triển khai ERP có doanh thu hàng năm từ 1 triệu $ đến 300 triệu $, trong đó con số này nằm 2014 là 66%.

Đối với khoảng doanh thu hàng năm từ 300 triệu $ đến 500 triệu $ chỉ có khoảng 5% các doanh nghiệp, so sánh với năm 2014 là 14%.

Sự tăng lên của tỷ lệ phần trăm các doanh nghiệp quy mô lớn tham gia vào cuộc khảo sát cho thấy chi phí triển khai dự án ERP trung bình cũng tăng từ 2.8 triệu $ năm 2014 đến  4.5 triệu $ năm 2015.

Các con số thống kê còn cho thấy có khoảng 35% các doanh nghiệp có chi phí triển khai ERP chiếm từ 3% đến 5% doanh thu năm, trong khi chỉ có 28% doanh nghiệp là có chi phí triển khai trong khoảng từ 1% đến 3% doanh thu năm của họ. Ngoài ra, không có bất cứ doanh nghiệp nào cho chi phí triển khai ERP vượt quá 30% doanh thu năm của họ.

Nếu tính tỷ lệ giữa chi phí triển khai/doanh thu thì tỷ lệ này là 4,6% năm 2014 và tăng lên 5,9% năm 2015

Dịch nguồn http://panorama-consulting.com/

Advertisements

One thought on “Doanh thu bao nhiêu có thể triển khai ERP?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s